Powiat olecki

11 11, 2022

Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Tory”

By |2022-11-13T09:19:52+01:0011 listopada 2022|Artykuły, Dokumenty|0 komentarzy

Dobrze rozwinięty system transportu kolejowego jest jednym z wyznaczników sprawnie funkcjonującego państwa. W czasach pokoju pozwala znacząco obniżyć koszty przewozu towarów, ułatwia przemieszczanie się po kraju jego mieszkańcom, a w obliczu zagrożenia konfliktem zbrojnym daje możliwość [...]

16 01, 2022

Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Zamek”

By |2022-04-23T14:53:23+02:0016 stycznia 2022|Artykuły, Dokumenty, Fotografie po 1945 r.|0 komentarzy

W 1980 r., podczas prac remontowych w pałacu w Białej Oleckiej, doszło do przypadkowego wzniecenia ognia. Jak informowała regionalna Gazeta Współczesna, w lakonicznym komunikacie opublikowanym dwa tygodnie po zdarzeniu, w wyniku pożaru zniszczeniu uległa „więźba dachowa ze [...]

11 03, 2020

Niemieckie zbrodnie wojenne

By |2021-10-21T15:10:26+02:0011 marca 2020|Artykuły, Dokumenty|0 komentarzy

Skala okrucieństw popełnianych przez Niemców w czasie II wojny światowej względem narodu polskiego poraża pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od tamtych wydarzeń. Masowe egzekucje dokonywane zarówno na pojmanych żołnierzach jak i bezbronnych cywilach, czy też planowe eksterminacje [...]

3 02, 2020

Na przymusowych robotach w Niemczech

By |2020-02-03T17:38:14+01:003 lutego 2020|Dokumenty|0 komentarzy

Jednym ze źródeł wiedzy na temat przeszłości są wspomnienia osób, które były bezpośrednimi uczestnikami minionych wydarzeń. Spisywane na bieżąco, na przykład w formie pamiętników, czy po wielu latach jako wspomnienia, stanowią nieoceniony materiał informacyjny między innymi dla [...]

14 12, 2019

Sprawozdanie z praktyki zawodowej Alojzego Lewickiego

By |2021-10-21T14:08:03+02:0014 grudnia 2019|Dokumenty, Fotografie do 1945 r., Fotografie po 1945 r.|0 komentarzy

Alojzy (Aloizy) Wilhelm Lewicki, pełniący w pierwszych latach powojennych funkcję architekta okręgowego na powiaty Ełk, Olecko, Gołdap z siedzibą w Olecku, dążąc do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz realizacji własnych ambicji, przygotował w październiku 1953 r. Sprawozdanie z [...]

1 09, 2019

Oleckie reminiscencje wojny sześciodniowej

By |2019-09-19T19:12:23+02:001 września 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Na początku 1967 roku nastąpiło znaczące pogorszenie relacji pomiędzy Izraelem a Syrią, wynikające w znacznej mierze z działań zbrojnych prowadzonych po obu stronach wspólnej granicy. W kolejnych miesiącach na skutek dynamicznie kształtującej się sytuacji w regionie doszło [...]

9 07, 2019

Stan aprowizacji w listopadzie 1945 r.

By |2019-09-19T19:04:50+02:009 lipca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Dzisiaj prezentujemy kolejne sprawozdanie z działalności Referatu Aprowizacji i Handlu sporządzone 29 listopada 1945 r. przez Józefa Tołucia, pełniącego obowiązki kierownika wspomnianego referatu. Z treści dokumentu jednoznacznie wynika, że sytuacja względem wcześniejszego miesiąca uległa znacznej poprawie, jednakże [...]

3 07, 2019

Powojenne początki oleckiego przemysłu

By |2019-09-19T19:04:25+02:003 lipca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Tym razem prezentujemy sprawozdanie sporządzone przez Aleksandra Korzeniewskiego, który na początku października 1945 r. z polecenia starosty objął referat przemysłowy. W przygotowanym przez niego podsumowaniu możemy przeczytać o trudnościach z jakimi mierzył się jako początkujący i niedoświadczony [...]

24 06, 2019

Akcja podziemia niepodległościowego we wsi Borawskie

By |2019-09-19T19:02:52+02:0024 czerwca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Kilka dni temu zaprezentowaliśmy pierwszy raport sporządzony przez Stanisława Bednarskiego, sprawującego funkcję Kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olecku. W przygotowanym przez funkcjonariusza piśmie można przeczytać między innymi o zdarzeniu do jakiego doszło we wsi Borawskie na [...]

20 06, 2019

Raport Kierownika PUBP w Olecku

By |2019-09-19T19:01:59+02:0020 czerwca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Do tej pory na naszej witrynie publikowaliśmy sprawozdania dwóch starostów oleckich (Janusza Srzednickiego oraz Romualda Stankiewicza), podsumowujące pierwsze miesiące działalności Starostwa Powiatowego w Olecku. A czy zastanawialiście się, jakie były początki utworzenia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na [...]

21 05, 2019

Wyszli sowieci. Powrócił spokój.

By |2021-10-20T19:06:22+02:0021 maja 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Dzisiaj prezentujemy piąte już sprawozdanie starosty powiatowego, będące zarazem drugim sporządzonym przez Romualda Stankiewicza, sprawującego po Januszu Srzednickim funkcję starosty. W opublikowanym dokumencie przeczytają Państwo o palącej kwestii uruchomienia wodociągów i kanalizacji w mieście, poznają datę dzienną [...]

Przejdź do góry