Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej po poważnym pożarze z 1980 r., nie była zadaniem prostym. Skala zniszczeń i brak wystarczających środków finansowych wpłynęła na to, że dopiero dekadę później, po zmianie właściciela majątku, ruszyły właściwe prace odtworzeniowe. Przed ich rozpoczęciem, olecki przedsiębiorca Zdzisław Bereśniewicz, oprócz dokumentacji historycznej, zgromadził interesujący zbiór zdjęć wykonanych w tym miejscu przez okolicznych mieszkańców i uczniów filii szkoły rolniczej w Dowspudzie. Wspomniane fotografie wraz z kolejnymi wykonanymi na początku lat dziewięćdziesiątych prezentujemy poniżej.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 1. Widok od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 2. Widok od strony dziedzińca. Około 1955 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 3. Przy wejściu do pałacu od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w Białej Oleckiej.

Fot. 4. W pałacu. Około 1970 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w Białej Oleckiej.

Fot. 5. Taras od strony parku. Około 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 6. Przed pałacem od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 7. Przed pałacem od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 8. Fontanna w parku. Lata 60-te XX wieku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w Białej Oleckiej.

Fot. 9. Taras od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 10. Przed pałacem od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem w Białej Oleckiej.

Fot. 11. Na dziedzińcu, przed pałacem. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Spalona stajnia przy pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 12. Spalona stajnia. 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w Białej Oleckiej.

Fot. 13. Kartusz. 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Ruiny pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 14. Widok od strony parku. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 15. Widok od strony dziedzińca. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 16. Pałacowa wieża. 31 grudnia 1991 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 17. Wejście główne do pałacu. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Ruiny pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 18. Widok od strony parku. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 19. Zdzisław Bereśniewicz na tle odnawianego pałacu. 31 grudnia 1990 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 20. Fragment przypałacowego parku. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 21. Odbudowa pałacu. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 22. Odbudowa pałacu. 31 grudnia 1991 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 23. Widok od strony parku. 31 grudnia 1991 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 24. Sklepienie łukowe nad drzwiami zamurowanymi pomiędzy jadalnią, a kuchnią na parterze. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 25. Odbudowa pałacu. 10 listopad 1994 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu w Białej Oleckiej.

Fot. 26. Widok od strony dziedzińca. 10 maj 1995 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Visited 68 times, 1 visit(s) today