Zniszczony gmach szkolny przy ul. Słowiańskiej. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Gmach szkolny przy ul. Słowiańskiej w trakcie odbudowy. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Gmach szkolny przy ul. Słowiańskiej po odbudowie. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Zniszczony gmach szkolny przy ul. Słowiańskiej. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Gmach szkolny przy ul. Słowiańskiej w trakcie odbudowy. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Gmach szkolny przy ul. Słowiańskiej w trakcie odbudowy. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Zniszczony gmach szkolny przy ul. Kolejowej. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Gmach szkolny przy ul. Kolejowej po odbudowie. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Zniszczony budynek przy ul. Kolejowej. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej odbudowany ze zniszczeń wojennych. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Zniszczony budynek przy ul. Kolejowej. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej odbudowany ze zniszczeń wojennych. Fot. Alojzy Lewicki. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przystań na Jeziorze Oleckie Wielkie, 1956 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Zachodnio-północny fragment rynku, 1956 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Spacer nad Legą. Fot. Henryk Selwocki. Ze zbiorów Justyny Pawłowskiej (Selwockiej).

II Ogólnopolski Plakietowy Zlot Motorowy Turystów Wiejskich, czerwiec 1964 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Trybuna honorowa II Ogólnopolskiego Plakietowego Zlotu Motorowego Turystów Wiejskich, czerwiec 1964 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Młodzież z Państwowego Technikum Rolniczego podczas defilady w trakcie II Ogólnopolskiego Plakietowego Zlotu Motorowego Turystów Wiejskich, czerwiec 1964 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Budynki mieszkalne przy ul. Zamostowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Fotografia grupowa, 16 maja 1950 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Fotografia grupowa, 18 lipca 1951 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

W zimowej scenerii… Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Siedziba Sekcji Żeglarsko-Wioślarskiej i Biura Klubu Morskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza, 1956 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Visited 43 times, 1 visit(s) today