Jednym ze źródeł wiedzy na temat przeszłości są wspomnienia osób, które były bezpośrednimi uczestnikami minionych wydarzeń. Spisywane na bieżąco, na przykład w formie pamiętników, czy po wielu latach jako wspomnienia, stanowią nieoceniony materiał informacyjny między innymi dla historyków, regionalistów czy osób zainteresowanych wiedzą o miejscach w których mieszkają. Jako pierwszą na naszej stronie, zamieszczamy w całości relację Janiny Suchowej, nadesłaną na ogłoszony w 1965 r. przez Redakcję „Zielonego Sztandaru”, Ludową Spółdzielnię Wydawniczą oraz Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce konkurs pt. „Na przymusowych robotach w III Rzeszy”. Jej wspomnienia są bolesnym przykładem krzywd i upokorzeń z jakimi przyszło się mierzyć polskim pracownikom przymusowym w trakcie II wojny światowej.

Prezentowane dokumenty pochodzą z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Visited 18 times, 1 visit(s) today