Przemieszczając się ulicą Gołdapską mijamy niepozorne wejście do Parku Sportu i Rekreacji w Olecku. Choć park w minionym stuleciu funkcjonował także pod innymi nazwami (przed 1945 r. jako Ogród Strzelecki – Schützengarden i Park Hindenburga – Hindenburgpark, a od 1948 r. również jako Park im. Generała K. Świerczewskiego) to jednak wejście na teren parku od strony wspomnianej ulicy nie zawsze wyglądało tak samo.

Poniżej zamieściliśmy dwa nakładające się na siebie obrazy przedstawiające to samo miejsce – wejście do parku widoczne na pocztówce sprzed 1927 r. i na zdjęciu wykonanym w 2023 r. Dokładna data wydania pocztówki nie jest nam znana.

Wejście do Ogrodu Strzeleckiego (Schützengarten)Wejście do Parku Sportu i Rekreacji

Kartka pocztowa z obiegu. Na awersie widoczny wydawca kartki F. W. Czygan, Marggrabowa. Liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 915 times, 1 visit(s) today