Blisko tydzień po akcji podziemia niepodległościowego we wsi Borawskie, starosta powiatowy Janusz Srzednicki, wystosował pismo do Zarządu Gmin, w którym polecił wójtom poinformować osadników o naborze do Straży Obywatelskiej. Praca w SO skierowana była wyłącznie do mężczyzn i dawała możliwość legalnego posiadania broni. Jaki był odzew w lokalnej społeczności na powyższy apel, nie sposób określić, z uwagi na brak zachowanych źródeł. Jednakże przy okazji prowadzonej kwerendy udało nam się odnaleźć imienną listę Straży Obywatelskiej z Olecka, której zdjęcie prezentujemy poniżej.

Dokumenty pochodzą z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Dokument z archiwum.
Visited 16 times, 1 visit(s) today