ZarchiwumO.pl prezentuje różne mikrohistorie związane z małym mazurskim miasteczkiem – Oleckiem. Wcześniej nazywanym także Oletzko, Marggrabowa i Treuburg. Znajdziecie Państwo tutaj opowieści o wydarzeniach z wielkiej powszechnej historii, ale także drobne artefakty, które pochodzą z dawnego Olecka. Przykładem jest choćby ta szklanka, która została wykonana pomiędzy 1928 a 1945 r. Choć nie można ustalić dokładnej daty, to wydaje się, że szklanka ta stanowiła część zastawy jaką wykonano na okoliczność przemianowania Marggrabowej na Treuburg, a więc tuż po 20 grudnia 1928 r.

Szklanka „Treuburg, Ostpr. Kreis-Kriegerdenkmal”. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Visited 223 times, 1 visit(s) today