Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej, widziany od strony stadionu. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej, widziany od strony stadionu. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Powiatowy pomnik wojenny poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Widok z pomnika wojennego poświęconego żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pomnik wojenny. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Visited 29 times, 1 visit(s) today