Panorama miasta „zamknięta” pomiędzy wieżą ciśnień (z lewej) i wieżą kościoła katolickiego (z prawej). W centrum strzelista wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ze zbiorów Marka Nowickiego.

Panorama rynku widziana od strony zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego (dawniej Bahnhofstraße i Poststraße). Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Rynek w Olecku w ujęciu panoramicznym, widziany od strony ulicy 1 Maja (dawniej Bergstraße). Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Visited 32 times, 1 visit(s) today