Panorama miasta „zamknięta” pomiędzy wieżą ciśnień (z lewej) i wieżą kościoła katolickiego (z prawej). W centrum strzelista wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ze zbiorów Marka Nowickiego.

Panorama rynku widziana od strony zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego (dawniej Bahnhofstraße i Poststraße). Ze zbiorów Z archiwum „O”.