Dokumenty

3 09, 2020

Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim „Zdun”

By |2020-10-02T10:16:35+02:003 września 2020|Artykuły, Dokumenty|0 komentarzy

W tym roku mija dokładnie trzydzieści lat od rozwiązania w 1990 r. Służby Bezpieczeństwa. Choć od tamtej pory minęły już trzy dekady, a od dwudziestu lat dokumenty wytworzone przez komunistyczne organa bezpieczeństwa państwa są gromadzone, opracowywane i [...]

18 04, 2020

Internowani w stanie wojennym

By |2020-05-22T18:18:07+02:0018 kwietnia 2020|Dokumenty|0 komentarzy

13 grudnia 1981 r. na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na mocy podjętej dzień wcześniej uchwały Rady Państwa, wprowadzony został stan wojenny. W początkowym okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego doszło do licznych zatrzymań i internowań, zwłaszcza przywódców NSZZ „Solidarność” [...]

11 03, 2020

Niemieckie zbrodnie wojenne

By |2020-08-30T21:49:42+02:0011 marca 2020|Artykuły, Dokumenty|0 komentarzy

Skala okrucieństw popełnianych przez Niemców w czasie II wojny światowej względem narodu polskiego poraża pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od tamtych wydarzeń. Masowe egzekucje dokonywane zarówno na pojmanych żołnierzach jak i bezbronnych cywilach, czy też planowe eksterminacje [...]

3 02, 2020

Na przymusowych robotach w Niemczech

By |2020-02-03T17:38:14+01:003 lutego 2020|Dokumenty|0 komentarzy

Jednym ze źródeł wiedzy na temat przeszłości są wspomnienia osób, które były bezpośrednimi uczestnikami minionych wydarzeń. Spisywane na bieżąco, na przykład w formie pamiętników, czy po wielu latach jako wspomnienia, stanowią nieoceniony materiał informacyjny między innymi dla [...]

14 12, 2019

Sprawozdanie z praktyki zawodowej Alojzego Lewickiego

By |2019-12-15T01:19:46+01:0014 grudnia 2019|Dokumenty, Fotografie do 1945 r., Fotografie po 1945 r.|0 komentarzy

Alojzy (Aloizy) Wilhelm Lewicki, pełniący w pierwszych latach powojennych funkcję architekta okręgowego na powiaty Ełk, Olecko, Gołdap z siedzibą w Olecku, dążąc do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz realizacji własnych ambicji, przygotował w październiku 1953 r. Sprawozdanie z [...]

5 10, 2019

Informacja gwarantem ciepłego domu

By |2019-10-05T23:23:06+02:005 października 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Posiadanie sprawdzonych informacji zawsze niosło za sobą wymierne korzyści, zwłaszcza w okresie tzw. Polski ludowej, kiedy państwo funkcjonowało w oparciu o założenia gospodarki socjalistycznej, budowanej na wzór sowiecki. Centralne planowanie i stopień upaństwowienia poszczególnych zakładów pracy, prowadził [...]

1 09, 2019

Oleckie reminiscencje wojny sześciodniowej

By |2019-09-19T19:12:23+02:001 września 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Na początku 1967 roku nastąpiło znaczące pogorszenie relacji pomiędzy Izraelem a Syrią, wynikające w znacznej mierze z działań zbrojnych prowadzonych po obu stronach wspólnej granicy. W kolejnych miesiącach na skutek dynamicznie kształtującej się sytuacji w regionie doszło [...]

9 07, 2019

Stan aprowizacji w listopadzie 1945 r.

By |2019-09-19T19:04:50+02:009 lipca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Dzisiaj prezentujemy kolejne sprawozdanie z działalności Referatu Aprowizacji i Handlu sporządzone 29 listopada 1945 r. przez Józefa Tołucia, pełniącego obowiązki kierownika wspomnianego referatu. Z treści dokumentu jednoznacznie wynika, że sytuacja względem wcześniejszego miesiąca uległa znacznej poprawie, jednakże [...]

3 07, 2019

Powojenne początki oleckiego przemysłu

By |2019-09-19T19:04:25+02:003 lipca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Tym razem prezentujemy sprawozdanie sporządzone przez Aleksandra Korzeniewskiego, który na początku października 1945 r. z polecenia starosty objął referat przemysłowy. W przygotowanym przez niego podsumowaniu możemy przeczytać o trudnościach z jakimi mierzył się jako początkujący i niedoświadczony [...]

24 06, 2019

Akcja podziemia niepodległościowego we wsi Borawskie

By |2019-09-19T19:02:52+02:0024 czerwca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Kilka dni temu zaprezentowaliśmy pierwszy raport sporządzony przez Stanisława Bednarskiego, sprawującego funkcję Kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olecku. W przygotowanym przez funkcjonariusza piśmie można przeczytać między innymi o zdarzeniu do jakiego doszło we wsi Borawskie na [...]

20 06, 2019

Raport Kierownika PUBP w Olecku

By |2019-09-19T19:01:59+02:0020 czerwca 2019|Dokumenty|0 komentarzy

Do tej pory na naszej witrynie publikowaliśmy sprawozdania dwóch starostów oleckich (Janusza Srzednickiego oraz Romualda Stankiewicza), podsumowujące pierwsze miesiące działalności Starostwa Powiatowego w Olecku. A czy zastanawialiście się, jakie były początki utworzenia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na [...]