Południowo-wschodni fragment rynku uchwycony od strony zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Dzień targowy. Widok od strony zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego. Ze zbiorów Z archiwum „O”.