Pocztówki do 1945 r.

Pałac zniszczony w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Zabudowania gospodarcze zniszczone w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pałac widziany od frontu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac widziany od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Park przypałacowy. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Jadalnia w pałacu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Sypialnia w pałacu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Fotografie do 1945 r.

Biała Olecka. 4 czerwca 1941 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Niemieccy  żołnierze w Białej Oleckiej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Fotografie po 1945 r.

Widok na pałac od strony dziedzińca. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Widok na pałac od strony dziedzińca. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Widok na pałac od strony dziedzińca. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Widok od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Widok od strony dziedzińca. Około 1955 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przy wejściu do pałacu od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Fontanna w parku. Lata 60-te XX wieku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w 1962 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Taras od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Na dziedzińcu, przed pałacem. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Spalona stajnia. 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Przed pałacem od strony dziedzińca. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

W pałacu. Około 1970 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Taras od strony parku. Około 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Wnętrze spalonego pałacu. 1980 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Kartusz. 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Ruiny spalonego pałacu widziane od strony parku. 1980 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Ruiny spalonego pałacu widziane od strony parku. 1980 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Wnętrze spalonego pałacu. 1980 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Widok od strony dziedzińca. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony dziedzińca. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony dziedzińca. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony parku. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Pałacowa wieża. 31 grudnia 1991 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wejście główne do pałacu. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony parku. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony parku. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Zdzisław Bereśniewicz na tle odnawianego pałacu. 31 grudnia 1990 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Fragment przypałacowego parku. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Widok od strony dziedzińca. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Widok od strony parku. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu. 31 grudnia 1991 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony parku. 31 grudnia 1991 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Sklepienie łukowe nad drzwiami zamurowanymi pomiędzy jadalnią, a kuchnią na parterze. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. 17 września 1993 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Odbudowa pałacu. 10 listopad 1994 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony dziedzińca. 10 maj 1995 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Stan na 1997 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Stan na 2005 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Budynek dawnej stajni. Wyk. Józef Kunicki.

Widok od strony parku. Wyk. Józef Kunicki.

Widok od strony parku. Wyk. Józef Kunicki.

Ujęcie wykonane od strony parku przedstawiające budynek mieszkalny zarządcy majątku oraz spichlerz. Wyk. Józef Kunicki.

Wejście do lodowni. Wyk. Józef Kunicki.

Widok na przypałacowy staw. Wyk. Józef Kunicki.

Ujęcie pałacu wykonane z drogi prowadzącej na dziedziniec. Wyk. Józef Kunicki.

Rozmaitości

Visited 265 times, 1 visit(s) today