Pocztówki do 1945 r.

Pałac zniszczony w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Zabudowania gospodarcze zniszczone w trakcie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pałac widziany od frontu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac widziany od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Park przypałacowy. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Jadalnia w pałacu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Sypialnia w pałacu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Fotografie do 1945 r.

Biała Olecka. 4 czerwca 1941 r. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Niemieccy  żołnierze w Białej Oleckiej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Fotografie po 1945 r.

Widok na pałac od strony dziedzińca. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Widok na pałac od strony dziedzińca. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Widok na pałac od strony dziedzińca. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Pałac w 1962 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Pałac w 1975 r. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Ruiny spalonego pałacu widziane od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Ruiny spalonego pałacu widziane od strony parku. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Wnętrze spalonego pałacu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Wnętrze spalonego pałacu. Ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Widok od strony dziedzińca. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony dziedzińca. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Widok od strony parku. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Wnętrze pałacu. 5 lipca 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Widok od strony dziedzińca. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Widok od strony parku. 31 grudnia 1990 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. 17 września 1993 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Stan na 1997 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.

Prace remontowe. Stan na 2005 r. Wyk. Zdzisław Bereśniewicz.