Na początku 1967 roku nastąpiło znaczące pogorszenie relacji pomiędzy Izraelem a Syrią, wynikające w znacznej mierze z działań zbrojnych prowadzonych po obu stronach wspólnej granicy. W kolejnych miesiącach na skutek dynamicznie kształtującej się sytuacji w regionie doszło do wybuchu konfliktu, który do historii przeszedł pod nazwą wojny sześciodniowej, toczonej od 5 do 10 czerwca 1967 roku, pomiędzy Izraelem a koalicją państw arabskich - współtworzoną między innymi przez Syrię, Egipt, Jordanię i Irak. O przebiegu prowadzonych walk informowały gazety na całym świecie, a temat ten był szeroko komentowany także nad Wisłą za sprawą prasy codziennej wydawanej w PRL-u. Dzięki zachowanym meldunkom i notatkom służbowym sporządzonym przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej ds. Bezpieczeństwa w Olecku mjr. Ryszarda Leszczyńskiego możemy dowiedzieć się, co o wojnie na Bliskim Wschodzie sądzili mieszkańcy naszego powiatu.

Prezentowane dokumenty pochodzą z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Visited 12 times, 1 visit(s) today