Loading...

Spacerując ulicami Olecka warto zastanowić się jak to miasto wyglądało przed laty, zanim działania wojenne i samowola sowieckich żołnierzy obróciła znaczną jego część w stertę gruzu? Jak wyglądało życie codzienne w tym niewielkim przygranicznym miasteczku, zanim dotarła do niego okrutna wojna? W jaki sposób odbudowywano je po 1945 r., jak zagospodarowywano w nowej polskiej rzeczywistości? Na ile zatarto w przestrzeni miejskiej niemieckie symbole i nazwy. Wreszcie jak wygląda ono teraz na początku XXI stulecia? W wielu wypadkach fotografie są jedynym świadectwem lub pamiątką po nieistniejących już obiektach budowlanych. Dlatego znaczną część odpowiedzi na postawione powyżej pytania przynosi analiza fotografii i kart pocztowych, zarówno tych przedwojennych, jak i późniejszych czy też współczesnych. Zbieramy te materiały od kilkunastu już lat. Jest to nasza pasja, dzięki której zrodził się pomysł na nasz autorski blog Z archiwum „O”. Jego głównym elementem jest właśnie galeria z ikonografią pochodzącą z naszych zbiorów, wsparta materiałami udostępnionymi przez innych kolekcjonerów.

Łukasz i Paweł Skubisz

Visited 53 times, 1 visit(s) today