Zniszczona szkoła miejska. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Prace na stacji kolejowej w Olecku. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Sklep mięsny Carl Brodowsky. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Zniszczenia wojenne. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Zniszczony most na rzece Ledze. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Zniszczenia wojenne. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Willa Schiborr położona przy ul. Zamkowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Kartka pocztowa z okresu I wojny światowej przedstawiająca zniszczenia na ul. Zamkowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Południowo-wschodni fragment rynku w zimowym entourage. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Olecki rynek w okresie I wojny światowej. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Wojskowy kondukt żałobny. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Król Saksonii w Olecku. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Król Saksonii i Hindenburg w Olecku. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Jeńcy wojenni na oleckim rynku. Ze zbiorów Z archiwum „O”.

Zniszczenia wojenne z okresu I wojny światowej. Ze zbiorów Radosława Wiśniewskiego.

Visited 36 times, 1 visit(s) today