Służba Bezpieczeństwa z zasady starała się kontrolować poszczególne sfery życia w PRL: zarówno polityczną i gospodarczą, jak również kulturalną i naukową. Dlatego też nie może dziwić fakt, że w minionym systemie politycznym, także krajowe instytucje naukowe podlegały ścisłej kontroli prowadzonej w oparciu o osobowe źródła informacji, nadzorowane i inspirowane przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Jako przykład prezentujemy informację sporządzoną przez Zastępcę Komendanta Powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Olecku, skierowaną do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Białymstoku w związku z wizytą na terenie naszego miasta pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Prezentowane dokumenty pochodzą z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Visited 6 times, 1 visit(s) today