Posiadanie sprawdzonych informacji zawsze niosło za sobą wymierne korzyści, zwłaszcza w okresie tzw. Polski ludowej, kiedy państwo funkcjonowało w oparciu o założenia gospodarki socjalistycznej, budowanej na wzór sowiecki. Centralne planowanie i stopień upaństwowienia poszczególnych zakładów pracy, prowadził do coraz większych trudności w dostępie obywateli zarówno do towarów luksusowych, jak i tych podstawowych, niezbędnych w codziennym życiu. W tak funkcjonującym państwie decyzje o wprowadzaniu podwyżek cen wywoływały duże ożywienie społeczne, połączone niejednokrotnie z masowym wykupywaniem towarów. Panowała wówczas prosta zasada - kto pierwszy ten lepszy. Podobnie było choćby w 1963 r., kiedy 28 marca premier Józef Cyrankiewicz ogłosił w sejmie decyzję o nadchodzących podwyżkach. Jednakże nie wszyscy dowiedzieli się o niej w tym samym momencie. Prezentowany dzisiaj dokument sporządzony przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej ds. Bezpieczeństwa w Olecku kpt. Ryszarda Leszczyńskiego jest dowodem na to, że lokalny aktyw PZPR informację o planowanych podwyżkach otrzymał już dzień wcześniej, a to pozwoliło wybranym osobom na spokojne uzupełnienie zapasów węgla i koksu po starych cenach.

Prezentowane dokumenty pochodzą z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Visited 1 times, 1 visit(s) today