Od połowy kwietnia 1945 r. na terenie przyszłego powiatu oleckiego istniała swoista dwuwładza. Z jednej strony faktyczną władzę sprawowała sowiecka komendantura wojskowa, z drugiej natomiast pierwsze decyzje administracyjne podejmować zaczął także starosta powiatowy Janusz Srzednicki. Taki stan rzeczy skutkował potrzebą wymiany informacji przynajmniej w ograniczonym zakresie. Prezentowany przez nas dokument dot. braku przeszkód ze strony starostwa do osiedlenia się wskazanego w piśmie obywatela w obrębie miasta Margrabowo, jeżeli byłby potrzebny komendanturze jako pracownik cywilny.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 7 times, 1 visit(s) today