Zdjęcie wykonane od strony dawnego wzgórza zamkowego, na którym pod koniec XIX w. wzniesiono gmach starostwa powiatowego. W późniejszych latach teren pomiędzy budynkiem, a brzegiem jeziora uporządkowano, sadząc w tym miejscu młode drzewka, wytyczając nowe ścieżki i zakładając rabaty kwiatowe. Dzięki nim mieszkańcy mogli cieszyć się nie tylko pięknem oleckiego krajobrazu.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 23 lipca 1930 r. w godzinach przedpołudniowych z Olecka. Brak stempla odbiorczego. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca kartki – F. W. Czygan, Treuburg. Napis wykonany czarnym kolorem. Numer oraz napis na rewersie w kolorze białym.

Visited 6 times, 1 visit(s) today