Położona przy ul. Zamkowej (dawniej Schloßstraße) przy kościele katolickim. Budynek posiadał charakterystyczną zabudowę ryglową. Od 6 marca do 29 września 1915 r. kwaterował w nim dowódca X Armii Cesarstwa Niemieckiego, gen. płk. Hermann von Eichhorn. Budynek przetrwał obie wojny światowe i został zaadaptowany na potrzeby mieszkaniowe.

Karta czysta, bez obiegu. Na awersie widoczny nr 51770, liniatura adresowa i napisy w kolorze zielonym Verlag F. W. Czygan, Marggrabowa oraz Stengel & Co., G. m. b. H., Dresden. Napis typograficzny widoczny na rewersie wykonany kolorem czerwonym.

Visited 1 times, 1 visit(s) today