Zręby polskiej administracji w Olecku powstawały powoli. Doskonale widać to na przykładzie Urzędu Pocztowego, którego uruchomienie nastąpiło dopiero 15 października 1945 r., a więc pół roku po przejęciu władzy z rąk sowieckiej komendantury wojskowej. Urząd działał w ramach Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Olsztynie, a pierwszym naczelnikiem Obwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego był Piotr Nałęcz. Dokument, który prezentujemy informuje o tym fakcie, ponadto o godzinach urzędowania i zakresie usług.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 1 times, 1 visit(s) today