Na północnych przedmieściach miasta, na terenie parku miejskiego (dawniej Parku Hindenburga), w drugiej połowie lat 20-tych XX w. wzniesiono pomnik wojenny, poświęcony niemieckim żołnierzom poległym pod Oleckiem podczas I wojny światowej. Kamień węgielny pod budowę monumentu położono 19 lipca 1925 r., a już dwa lata później – 11 września 1927 r. odbyło się jego uroczyste odsłonięcie. Wykonany z kamiennych bloków powstał z inicjatywy ówczesnego landrata – dr. Bruno Wachsmanna.

Karta czysta, bez obiegu. Na awersie widoczna liniatura adresowa w kolorze czarnym oraz litery W M. Na rewersie umieszczony podpis Kreiskriegerdenkmal Marggrabowa.

Visited 2 times, 1 visit(s) today