Widok ogólny na ul. Zamkową (dawniej Schloßstraße) z początku XX wieku. W głębi kościół katolicki wzniesiony w stylu neogotyckim na przełomie lat 50-tych i 60-tych XIX w., staraniem przybyłych z Saksonii katolików. Świątynię konsekrował sufragan warmiński bp Antoni Frenzel (27 sierpnia 1862 r.). Kościół przetrwał II wojnę światową i dlatego do dziś w jego wnętrzu można obejrzeć zabytkowy drewniany ołtarz. W drugim budynku z lewej strony znajdował się Dom Polski, w którym podczas plebiscytu mieściła się siedziba Polskiego Komitetu Plebiscytowego. Budynek uległ zniszczeniu w 1945 r.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana 1 sierpnia 1916 r. pocztą polową z Olecka do Lubeki. Na awersie widoczny stempel kolejowy, brak natomiast stempla odbiorczego. Na tej samej stronie umieszczony napis wykonany kolorem czarnym o treści: KUNST·U·VERLAGSANSTALT·SCHAAR·U·DATHE·KOMM·GES·A·AKT·TRIER 15, oznaczenie L 6 N oraz numer 179920. Na rewersie napis typograficzny w kolorze czarnym.

Visited 14 times, 1 visit(s) today