Kiedy w Olecku władzę przejęła administracja polska? Prezentowany dokument, wydany przez pierwszego starostę oleckiego Janusza Srzednickiego, wskazuje na datę 28 maja 1945 r. Jak wynika z treści, sowiecka komendantura Armii Czerwonej miała wówczas przekazać władzę Polakom. Nie mamy jednak pewności czy to nastąpiło w tym właśnie dniu, ponieważ w sprawozdaniu partyjnym (odczytanym przez kolejnego starostę Romualda Stankiewicza na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Olecku 29 listopada 1948 r.) pojawia się informacja, że przekazanie władzy nastąpiło dopiero w połowie czerwca 1945 r. Dziś nie możemy jednoznacznie tego ustalić, choć wciąż prowadzimy badania archiwalne. W powyższym dokumencie zwraca uwagę fakt wojennych obostrzeń związanych z przemieszczaniem się ludności kontrolowanej przez czerwonoarmistów i NKWD.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 8 times, 1 visit(s) today