Na pocztówce widoczna południowo-wschodnia część rynku uchwycona od strony zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego (dawniej Bahnhofstraße i Poststraße). Wytyczony na planie nieregularnego trapezu liczył, w zależności od źródła informacji, od 5,5 do nawet 7 ha powierzchni. Miał więc wyjątkowo duże rozmiary, biorąc pod uwagę wielkość Olecka, liczbę jego mieszkańców czy też znaczną odległość od głównych ośrodków życia gospodarczego w Prusach. Dlatego wielu mieszkańców i gości uważało olecki plac handlowy za największy w Niemczech, a nawet w Europie.

Karta czysta, bez obiegu, brak wydawcy. Na awersie widoczny nr 207 oraz liniatura adresowa w kolorze czarnym. Na rewersie naniesiona odręcznie data 2 września 1928 r.

Visited 38 times, 1 visit(s) today