Na pierwszym planie widoczny most wzniesiony ponad rzeką Legą. Od strony rynku prowadziła do niego ul. Jeziorna (dawniej Seestraße). Jeszcze przed II wojną światową prezentowana przeprawa została zastąpiona nowym, łukowym mostem kamiennym. W głębi widoczny gmach starostwa powiatowego. Na początku lat 60-tych, na niezagospodarowanym terenie z lewej strony kartki, wybudowano kawiarnię „Zamkowa”. Z kolei przed mostem, na skarpie, w latach powojennych powstała z inicjatywy nieznanego artysty leżąca tablica w kształcie księgi. Wykonana z betonu, odnowiona w 2009 r., nawiązuje obecnie do rocznicy 450-lecia założenia Olecka.

Karta czysta, bez obiegu, brak wydawcy. Na awersie widoczny nr 270782 oraz liniatura adresowa w kolorze zielonym. Napis typograficzny widoczny na rewersie wykonany kolorem czerwonym.

Visited 8 times, 1 visit(s) today