Powstanie domu zdrojowego „Liebchensruh” nad Jeziorem Oleckie Wielkie (dawniej Grosser Oletzkoer See) było możliwe dzięki inicjatywie trzech lokalnych przedsiębiorców, właścicieli młyna – Gottlieba Konietzko, apteki – Karla Neumanna oraz drukarni – Fridricha Wilhelma Czygana. Ziemię pod nową inwestycję wspólnicy nabyli zimą 1893/1894 r. i na wiosnę ruszyły prace budowlane. Budynek kurortu był gotowy na święto Zielonych Świątek, które w 1894 r. przypadało 13 maja. Na jego poświęcenie przybyły tłumy mieszkańców miasta Marggrabowa (w latach 1928-1945 Treuburg, od 1945 r. Olecko) i okolic. Spoglądając na pierwszą pocztówkę prezentującą od frontu dom zdrojowy i drugą ukazującą budynek od strony głównego wejścia warto zwrócić uwagę na rozmiar poszczególnych drzew – młodych posadzonych prawdopodobnie pod koniec XIX w. oraz starszych z drugiej połowy lat 30-tych XX w. Uzmysławiają one tempo zmian, do których doszło w tym miejscu na przestrzeni zaledwie 35 lat.

Kartka pocztowa po lewej - z obiegu, wysłana 20 lipca 1903 r. z miejscowości Marggrabowa. Do Berlina dostarczona 22 lipca 1903 r. Na rewersie pocztówki umieszczony wydawca: Friedrich Wilhelm Czygan, Marggrabowa. (H. K. 556.). Liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Kartka pocztowa po prawej - z obiegu, wysłana 13 listopada 1938 r. z miejscowości Treuburg. Brak stempla odbiorczego. Na awersie widoczny wydawca kartki Friedrich Wilhelm Czygan, Marggrabowa. Liniatura adresowa oraz napis w kolorze czarnym. Co ciekawe na rewersie dostrzec można wydrukowaną pierwotnie nazwę Marggrabowa, co pozwala założyć, że kartka ta została wykonana przed lub w 1928 r., kiedy miejscowość zmieniła nazwę na Treuburg (Wierny Gród). Po tym roku wysyłanym pocztówkom przystawiano pieczątki z obowiązującą nazwą miasta.

Visited 11 times, 1 visit(s) today