Pierwsze miesiące funkcjonowania polskiej administracji na terenach Ziem Północnych i Zachodnich były dla jej przedstawicieli bardzo ciężkie. Brakowało dosłownie wszystkiego, począwszy od żywności, materiałów do zabezpieczania i naprawy zniszczeń, a kończąc na przysłowiowej kartce papieru. Stąd nie może dziwić, że niektóre z pierwszych rozporządzeń, czy sprawozdań administracyjnych sporządzane były na odwrotach niemieckich druków, pism, rozliczeń księgowych czy nawet fragmentach podartych map. Dzisiaj prezentujemy jeden z takich wtórnie wykorzystanych dokumentów - kartę z nazwami potraw oferowanych w godzinach popołudniowych 18 kwietnia 1943 r. w hotelu „Kronprinz” w Olecku.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 13 times, 1 visit(s) today