Widok na budynek hotelu „Kronprinz” mieszczący się przy Placu Wolności (pod przedwojennym adresem Marktplatz 63-64), tuż u wylotu ul. Grunwaldzkiej (dawniej Deutschestraße). Dogodne położenie, bogato zdobione wnętrze, zapewniały hotelowi długoletnie powodzenie. Bezpośrednio po II wojnie światowej decyzją starosty Janusza Srzednickiego ulokowano w nim biura podległego mu urzędu.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana z Olecka 12 września 1912 r. do Charlottenburga w pobliżu Berlina. Obecnie jedna z dzielnic miasta. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca: G. Ragnitz, Marggrabowa oraz nr 5763.

Visited 4 times, 1 visit(s) today