Feliks Jordan-Lubierzyński pierwszy burmistrz powojennego Olecka składając sprawozdanie Referatu Zdrowia i Opieki Społecznej w miejskim magistracie zwracał we wrześniu 1945 r. uwagę na kilka poważnych problemów. Po pierwsze na brak obsadzonego etatu lekarza powiatowego, co w sytuacji powojennej Polski ludowej dziwić nie może ze względu na zagładę elit narodowych przeprowadzoną przez sowieckiego i niemieckiego okupanta, a która to dotknęła w znacznej mierze także lekarzy i farmaceutów. Po drugie na fakt dobrego, mimo zniszczeń wojennych, stanu szpitala oleckiego. Wreszcie po trzecie na problemy socjalne ludności, a szczególnie dzieci niemieckich.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 9 times, 1 visit(s) today