Widok na dom zdrojowy „Liebchensruh” z początku XX w. Zlokalizowany na północnym brzegu Jeziora Oleckie Wielkie był miejscem odpoczynku i schronienia na wypadek złej pogody dla udających się na dłuższe spacery mieszkańców miasta i okolic. Jego powstanie było możliwe dzięki inicjatywie trzech lokalnych przedsiębiorców, właścicieli młyna – Gottlieba Konietzko, apteki – Carla Neumanna oraz drukarni – Fridricha Wilhelma Czygana.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana z Olecka 20 lipca 1903 r. Do Berlina dostarczona 22 lipca 1903 r. Na rewersie pocztówki umieszczony wydawca: F. W. Czygan, Marggrabowa. (H. K. 556.).

Visited 47 times, 1 visit(s) today