Rzeka Lega w szacie wiosennej widziana od strony kamiennego mostu. Z prawej, wybudowane nad samym brzegiem, stare chałupy mazurskie, tzw. „Chalupen”. W pierwszych czterech dekadach XX w. miejsce to było wielokrotnie ukazywane w różnych porach roku, przy niskim lub wysokim stanie wody, z bawiącymi się nad rzeką dziećmi czy pływającymi po niej łódkami.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana z Olecka 28 grudnia 1918 r. Brak stempla odbiorczego. Na awersie pocztówki umieszczony nr 2437 oraz liniatura adresowa w kolorze brązowym. Tym samym kolorem wykonano napisy na rewersie kartki pocztowej.

Visited 5 times, 1 visit(s) today