Władze Polski ludowej przejmując administrację nad powiatem oleckim od władz sowieckich stanęły przed palącym problemem zapewnienia wyżywienia napływającym na te tereny przesiedleńcom oraz zgromadzenia wystarczających zapasów zboża potrzebnych do przeprowadzenia jesiennych zasiewów. Zaplanowanie i wykonanie Akcji Żniwnej było o tyle trudnym zadaniem, że w miesiącach letnich powiat olecki nadal pozostawał bardzo słabo zaludniony. Brakowało siły roboczej do prac na roli, podstawowych środków lokomocji, jak również sprzętu rolniczego. Sprawy nie ułatwiał chaos wynikający z samowoli grup sowieckich żołnierzy, które bez porozumienia z polską administracją, prowadziły własną, rabunkową akcję pozyskiwania zboża. O trudnościach z jakimi trzeba było się mierzyć w tym zakresie, można przeczytać w poniższym sprawozdaniu przygotowanym w 1945 r. przez powiatowego pełnomocnika Akcji Żniwnej - J. Ostrowskiego.

Dokument z archiwum.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 5 times, 1 visit(s) today