24 marca zamieściliśmy zdjęcie oleckiego stadionu, na którego obrzeżach dostrzec można rozstawione namioty. Tym razem prezentujemy drugą fotografię, pochodzącą od tego samego sprzedawcy, przedstawiającą ujęcie wykonane najprawdopodobniej w drugiej połowie lat trzydziestych w trakcie obozowych porządków młodzieży z niemieckiej nazistowskiej organizacji Hitlerjugend. Ukształtowanie terenu pozwala przypuszczać, że zdjęcie to zostało wykonane pomiędzy stadionem a linią drzew rosnących nad samym jeziorem.

Visited 10 times, 1 visit(s) today