Przeglądając miesięczne materiały sprawozdawcze kierowane do starosty w 1945 r. przez poszczególne referaty, organizacje i urzędy, zastanawiać może brak jakichkolwiek podsumowań przygotowanych przez Milicję Obywatelską i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olecku. Kwestię tę, w przypadku urzędu bezpieczeństwa, jednoznacznie wyjaśnia oznaczony klauzulą ściśle tajne, dokument z 29 października 1945 r. podpisany przez Stanisława Bednarskiego, pełniącego w tamtym czasie obowiązki kierownika PUBP w Olecku.

Dokument z archiwum.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 72 times, 1 visit(s) today