Olecko w trakcie działań wojennych w styczniu 1945 r. niemal nie było bronione przez Niemców. Jednak zniszczenia wojenne jakie dotknęły miasto według różnych szacunków publikowanych w materiałach historycznych, wahały się pomiędzy 60 a 80 proc. zabudowy miejskiej. Wydaje się, że nastąpiły one w skutek działalności czerwonoarmistów niszczących wszystko co związane było ze znienawidzonymi Niemcami już po przejściu frontu. Potwierdzałaby to relacja Winicjusza Radwańskiego, mającego w 1945 r. dwanaście lat mieszkańca Przerośli, który wraz z ojcem zapuścił się do zajętego Treuburga. W jego opowieści Olecko było ledwie draśnięte działaniami wojennymi, a w centrum miasta wszystkie budynki były cale, niespalone ani nie zniszczone. Na zdjęciu najprawdopodobniej z 1946 r. prezentujemy zniszczony budynek dawnej szkoły ludowej (Volksschule).

Fotografia pochodzi ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 29 times, 1 visit(s) today