Instalowanie nowej administracji polskiej w Olecku wymagało stworzenia od podstaw wielu instytucji czy urzędów. W poniemieckim mieście było to o tyle trudniejsze, że polska kolonizacja dopiero się rozpoczynała i dla nowotworzonych organów państwa komunistycznego oznaczało to poważne kłopoty kadrowe. Stąd też chwilowo zgadzano się aby pracę podejmowali obywatele, o których po 1948 r. będzie się mówiło jako o „obcych klasowo” i powszechnie wyrzucało z państwowych posad jako „wrogów ludu” czyli partii komunistycznej. Ale zanim to nastąpiło, również w Olecku, otwierano kolejne urzędy, w których zatrudnienie znaleźli rozliczni oleccy pionierzy. Prezentowany tutaj dokument stanowi publiczne ogłoszenie o otwarciu 1 grudnia 1945 r. kasy w istniejącym już Urzędzie Skarbowym w Olecku. A więc przypomina nam o konieczności płacenia podatków nawet w okresie bezpośrednio następującym po zakończeniu II wojny światowej.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 25 times, 1 visit(s) today