Przed II wojną światową gmach starostwa powiatowego był tym miejscem w Olecku, które bardzo często uwieczniano na kartach pocztowych. Jak widać, także po zakończeniu światowego konfliktu obiekt ten cieszył się nadal zasłużoną popularnością. Publikowane obecnie zdjęcie wykonane zostało najprawdopodobniej w pierwszej połowie lat 50-tych i pochodzi z będącego w naszym posiadaniu niewielkiego zbioru fotografii prezentujących nieznane postacie na tle surowej oleckiej zimy.

Zima, zima.
Visited 17 times, 1 visit(s) today