Blisko tydzień temu zaprezentowaliśmy sprawozdanie z działalności Referatu Aprowizacji i Handlu zawierające szczątkowe informacje na temat początków oleckiej mleczarni. Bardziej szczegółowych informacji dostarczają dokumenty (sprawozdanie i oświadczenie) sporządzone przez referenta Romualda Orłowskiego na koniec października 1945 r. Treść obu pism zamieszczamy poniżej.

W publikowanych dokumentach zachowaliśmy oryginalną pisownię wielkich liter i interpunkcję. Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Do Starostwa
Pow. w Olecku.
dn. 31/X 1945 r.
Sprawozdanie.

 

Od dnia 12 Października, wówczas objąłem kierownictwo pow. Olecko jako referent obrotu zwierzęcego ze specjalnym uwzględnieniem działu mleczarskiego. W związku z powyższym od dnia tego obeszłem gm. Borawskie, i urządziłem zebranie z sołtysami całej gm. w lokalu gminnym, przy moim organizowaniu mleka indywidualnie w każdej wsi przeciętnie do 30% znalazłem gospodarzy zgodnych na dostarczanie mleka, dalej potrzebne mi było zorganizować najmożliwszy dowóz go do Olecka, w tym celu urządziłem zebranie sołtysów i zaproponowałem aby tymczasowo mleko zbierane było u sołtysów. Tu natknąłem się na sprzeciw sołtysów, pierwszy sołtys ze wsi Monety ob. Dąbrowski odmówił mi posłuszeństwa, a później za nim i inni. No do tego czasu nie zraziłem się jeszcze tym bo uważam że przy następnym zebraniu muszę swe dzieło uzupełnić. Natomiast resztę czasu poświęciłem na zwożenie narzędzi ml. z pow. Przywiozłem z mleczarni Mieruniszki 1 kadź 1100 litrową do wyrobu serów szwajcarskich, 1 kadź do mleka 1000 litr. 1 wirówkę 600 litr. i kilka form do serów dalej w następnych kilka dni przywiozłem z sąsiedniego pow. 100 litr. ręczną maśelnicę i takąż wygniatarkę. to by wszystko z mojej pierwszej pracy co mogłem do tego czasu oświadczyć.
Romuald Orłowski.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do Starostwa
Pow. w Olecku.
dn. 31/X 1945 r.
Oświadczenie.

 

Niniejszym oświadczam iż ob. Selo Stanisław przeprowadził remont w mleczarni dostateczny i na pierwszy okres przyjęcia mleka do sp. ml. w Olecku wystarczalny. Sporządził on co następuje:
1 Kociół do ogrzewania mleka.
1 Kuchenka mieszkalna.
6 drzwi.
6 szyb mniejszych.
6 okien.
Oraz remont schodów.
Jednocześnie zabezpieczył on wszystkie przybory i narzędzia mleczarskie które jeszcze pozostały przy spalonym budynku mleczarskim.
Stwierdzam
P.O. Referent ml.
Romuald Orłowski.
Visited 5 times, 1 visit(s) today