6 stycznia 2019 r. zaprezentowaliśmy zdjęcie zniszczonego budynku niemieckiej szkoły ludowej (Volksschule). Dzisiaj natomiast publikujemy fotografię Alojzego Lewickiego ukazującą wspomniany obiekt w trakcie prowadzonych prac remontowych w drugiej połowie lat czterdziestych.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.