Ulica Grunwaldzka (dawniej Deutschestraße) – widok w kierunku Placu Wolności. To pozowane zdjęcie wykonane zostało na początku XX w. Praca fotografa nie była tak powszechna i wzbudzała zainteresowanie mieszkańców, więc zebranie i ustawienie statystów nie nastręczało większych trudności. W głębi widoczny budynek miejskiego więzienia z małymi, zakratowanymi oknami.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 7 stycznia 1910 r. z Olecka do Rixdorfu w pobliżu Berlina (obecnie jedna z dzielnic miasta). Na awersie widoczny wydawca: Gustav Ragnitz, Marggrabowa, Ostpr. oraz numer 4809.

Visited 17 times, 1 visit(s) today