Wczoraj na naszej stronie zamieściliśmy sprawozdanie o stanie sytuacyjnym i organizacyjnym Starostwa Powiatowego z 25 VII 1945 r. Wraz z trzystronicową relacją do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wysłane zostały również trzy inne załączniki - odpisy dwóch zażaleń dot. bezprawnych rekwizycji przeprowadzonych przez UB oraz pismo Zarządu Gminy Mieruniszki dot. strat poniesionych przez gospodarzy wspomnianej gminy. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj prezentujemy pierwsze z zażaleń zgłoszone do Starostwa Powiatowego przez Mariannę Szproch.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 4 times, 1 visit(s) today