Fotografia Alojzego Lewickiego ukazująca prowadzone prace remontowe w zniszczonym budynku dawnej szkoły ludowej (Volksschule) widziane od strony ulicy Sokolej. Autor zdjęcia tak pisał o stanie technicznym gmachu i zakresie prac, które w pierwszych latach powojennych przeprowadzone zostały na tym obiekcie pod jego kierownictwem: „Szkoła Podstawowa w Olecku. Budynek murowany, wypalony, zniszczony w 70%, o kubaturze 5000 m3. Projekt odbudowy /odtworzenie stanu pierwotnego/, stropy drewniane. Poddasze użytkowe. Dach kryty dachówką.”

Przytoczony cytat zaczerpnięto ze Sprawozdania z odbytej praktyki zawodowej z zakresu budownictwa lądowego sporządzonego przez Alojzego Lewickiego w październiku 1953 r. Sprawozdanie i prezentowana fotografia pochodzą ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 1 times, 1 visit(s) today