Tysiączłotowy banknot Narodowego Banku Polskiego z 29 października 1965 r. z okolicznościowym nadrukiem 450-lecia założenia Olecka, przygotowany z okazji wystawy „Pieniądz na ziemi oleckiej” Olecko, 24-25 lipca 2010, podpisany przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

Banknot pochodzi ze zbiorów oleckiego kolekcjonera Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 15 times, 1 visit(s) today