W dni powszednie ten fragment ul. Grunwaldzkiej (dawniej Deutschestraße) służył za miejsce postojowe, przybywającym na wozach mieszkańcom miasta i okolic. Tutaj też odbywały się targi końskie. W 1945 r. znaczna część zabudowy uległa zniszczeniu, a ruiny później rozebrano. W tym samy roku doszło tutaj do eksplozji samochodu przewożącego materiały wybuchowe. Zginęło kilku żołnierzy sowieckich, a ich szczątki pochowano na Placu Wolności. Prawdopodobnie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych dokonano ekshumacji, a wydobyte szczątki zostały przeniesione na cmentarz wojennym Armii Czerwonej w Suwałkach.

Kartka z obiegu, wysłana ze Stallupönen 1 lipca 1915 r. pocztą wojskową do miejscowości Ulm. Na awersie napis o treści: Eigentum und Verlag von F. W. Czygan, Marggrabowa. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 30 times, 1 visit(s) today