Fotografia Alojzego Lewickiego ukazująca efekt prac remontowych zniszczonego w 70% budynku nr 28, przy ulicy Kolejowej. Autor zdjęcia tak opisał zakres prac przy wykonywaniu dokumentacji technicznej budynków odbudowywanych z przeznaczeniem na ZOR (Zakład Osiedli Robotniczych): „Opracowałem dokumentację techniczną dla dwóch bloków 28 i 26 o łącznej kubaturze 9000 m3. Elewację utrzymałem prawie tą samą, gdyż szlachetny tynk zewnętrzny zachował się w dobrym stanie. Mieszkania zaprojektowałem w/g norm zorowskich t.j. zachowałem odpowiednią powierzchnię dla mieszkań jedno - dwu - i trzyizbowych. Wypadło 30 mieszkań samodzielnych, składających się z jednego, dwu lub trzech pokoi z kuchnią i łazienką. Zaprojektowałem strop Kleina /był drewniany/ a to ze względu na silniejsze powiązanie murów zewnętrznych /belki żelazne, dwuteowe, ankrowane/ i usztywnienie całości. Zastosowałem piece kaflowe /niegdyś było na każde mieszkanie samodzielne C.O./, ze względu na trudności jakie istniały w tym czasie przy zdobywaniu materiałów potrzebnych do C.O. Dach drewniany, kryty dachówką. Opracowałem także projekt domowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt został rozpatrzony przez Wojewódzką Komisję Architektoniczno-Budowlaną i zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki Wydział Budownictwa w dn. 1-szym lipca 1950 r. B/Bd 3/18/1950.”

Przytoczony cytat zaczerpnięto ze Sprawozdania z odbytej praktyki zawodowej z zakresu budownictwa lądowego sporządzonego przez Alojzego Lewickiego w październiku 1953 r. Sprawozdanie i prezentowana fotografia pochodzą ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 9 times, 1 visit(s) today