Widok ogólny na zakład kąpielowy nad brzegiem Jeziora Oleckie Wielkie. Wybudowany pod koniec lat 20-tych XX w., cieszył się dużym zainteresowaniem w sezonie letnim. Piaszczysta plaża, wysokie wieże do oddawania skoków do wody powodowały, iż miejsce to odwiedzały całe rodziny. Każda z osób, bez względu na wiek i płeć, mogła znaleźć tutaj coś dla siebie. Po II wojnie światowej molo i wieże były kilkakrotnie przebudowywane. W 2004 r. na podstawie starych fotografii dokonano renowacji mola i skoczni przywracając im przedwojenny wygląd. Dodatkowo w sąsiedztwie pomostu zlokalizowano wypożyczalnię sprzętu pływającego.

Kartka z obiegu, wysłana 21 maja 1928 r. z Olecka do Berlina. Brak stempla odbiorczego. Na awersie widoczny wydawca pocztówki: F. W. Czygan, Marggrabowa. Liniatura adresowa oraz napis w kolorze czarnym.

Visited 36 times, 1 visit(s) today