Inne ujęcie wypalonego budynku przy ulicy Kolejowej (dawniej Bahnhof Straße), vis a vie Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Drewniane rusztowania widoczne wewnątrz zniszczonego obiektu pozwalają założyć, że zdjęcie to przedstawia budynek w momencie prowadzonych prac zabezpieczających lub na początkowym etapie jego odbudowy. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza i wykonana została w pierwszych latach powojennych przez Alojzego Lewickiego sprawującego funkcję architekta okręgowego na powiaty Ełk, Olecko, Gołdap z siedzibą w Olecku.

Visited 9 times, 1 visit(s) today