Tym razem publikujemy sprawozdanie sporządzone na początku października 1945 r. W podsumowaniu przygotowanym przez Leokadię Dudanowicz (zatrudnioną w Starostwie Powiatowym od 9 czerwca) znajdziemy podstawowe informacje o początkach działalności partii politycznych, ale także poszczególnych związków i stowarzyszeń powołanych do życia na terenie powiatu oleckiego.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Sprawy Polityczne Znak AP.

 

Na terenie tutejszego powiatu istniejąca już Polska Partia Socjalistyczna w dalszym ciągu w studium rozwoju liczy dotychczas 30 członków. Stronnictwo Ludowe liczy 58 członków, organizatorem jest Ob. Rakowski Aleksander. Przy Stronnictwie Ludowym powstał Organ Samopomocy Chłopskiej. Organizowany był w gminie Mieruniszki w następujących wsiach: Chełki, Lakiele, Guzy, Kowale, Mieruniszki. We wsi Kowale Organ Samopomocy Chłopskiej założył Spółdzielnię. Ilość członków Organu Samopomocy Chłopskiej niepodana. Stronnictwo Demokratyczne zostało założone 19.IX-1945r., liczy członków 18. Prezesem jest Ob. Lubierzyński Feliks Burmistrz miasta. Do Powiatowej Rady Narodowej wybrani zostali: Ob. Lubierzyński Feliks, Ob. Schredel Zygmunt, Ob. Senda Czesława, Ob. Danikowski Stefan.
Jest jeszcze Polska Partia Robotnicza, która dotychczas nie dała zupełnie żadnej wiadomości o swym istnieniu. Organizatorem tej partii jest Ob. Nesterowicz, mieści się ona w Olecku przy ul. Kolejowej.
Powstały też na terenie tutejszego Powiatu Związki i Stowarzyszenia jak: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej liczącej w mieście 35 członków. Ochotnicza Straż Pożarna założona została 28.VIII-1945 r. W ciągu jej istnienia wybuchły dwa pożary ugaszone przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie powiatu w gminie Wieliczki została założona Ochotnicza Straż Pożarna, prezesem wybrany został Ob. Ruczko Wacław. Związek Nauczycielstwa Polskiego założony został dnia 5-go września r.b., którego prezesem wybrany został Ob. Majkowski Józef. Związek Kupców i Restauratorów, na prezesa wybrano Ob. Rakowskiego Aleksandra. Związek Rzemieślników założony został dn. 4.IX-1945 r., prezesem związku wybrano Ob. Domińskiego. 28 sierpnia odbyło się 1-sze zebranie członków Spółdzielni Powszechnej. Na zebraniu było obecnych 35 członków, wybrano zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu Spółdzielni wybrano Ob. Majkowskiego Józefa. Składnica Spółdzielni jest czynna. Został też otwarty sklep do sprzedaży detalicznej.
Olecko, dn. 3.X-1945r.
L. Dudanowiczowa
Visited 1 times, 1 visit(s) today