„Rzut oka” z wieży ciśnień wzniesionej w 1907 r. na potrzeby mieszkańców miasta. Na odsłoniętym fragmencie wschodniej pierzei rynku miejskiego, u wylotu ul. Grunwaldzkiej (dawniej Deutschestraße), widoczne budynki sądu rejonowego oraz hotelu „Kronprinz”. Sąd mieścił się w tym miejscu do 1940 r. Wówczas przeniesiono go na ul. Zamkową 1 (dawniej Schloßstraße 5, aktualnie budynek Policji). Z lewej strony fragment budynku remizy ochotniczej straży pożarnej z charakterystycznymi dużymi wrotami. Jej początki sięgają 1883 r.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 13 lipca 1908 r. Na awersie pocztówki widoczny wydawca kartki pocztowej: F. W. Czygan, Marggrabowa, napis Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden oraz numer 5473.

Visited 10 times, 1 visit(s) today